อุปกรณ์ของนักกีฬาฟุตบอล

SBO THAI

การเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมนันทนาการอย่างหนึ่งที่ฝึกให้ผู้เล่นมีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีไหวพริบในการตัดสินใจอย่างรวดเร็ว และใครที่กำลังเครียดๆ ก็หาเวลาว่างสักพักหันมาเตะบอลเพื่อความสนุกสนานบันเทิง เท่านี้ก็จะสามารถช่วยผ่อนคลายความเครียดได้

ตามปกติแล้วอุปกรณ์ของผู้เล่น ได้แก่ เสื้อยืด เสื้อเชิ้ตแขนยาวหรือแขนสั้นก็ได้ รวมทั้งกางเกงขาสั้น ถุงเท้า และรองเท้าก็ด้วย ในกฎระเบียบการแข่งขันผู้เล่นจะไม่สวมรองเท้าก็ได้ แต่ว่าจะต้องสวมเสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ต นุ่งกางเกงขาสั้นหรือชุดกีฬา หรือคล้ายๆ กางเกงขายาวและถุงเท้า อย่างไรก็ตามในการแข่งขันทุกครั้งผู้ตัดสินไม่ควรอนุญาตให้ผู้เล่นคนหนึ่งหรือสองคน สามคน ลงเล่นโดยไม่สวมรองเท้า เพราะส่วนใหญ่นักกีฬาที่ลงแข่งขันจะสวมรองเท้ากันทั้งนั้น ในการแข่งขันระหว่างประเทศ การแข่งขันระหว่างสโมสรแห่งชาติ และการแข่งขันเพื่อมิตรภาพระหว่างสโมสรของสมาคมแห่งชาติต่างๆ ผู้ตัดสินจะต้องตรวจรองเท้าฟุตบอลของผู้เล่นก่อนการแข่งขันเพื่อป้องกันผู้เล่นที่สวมรองเท้าฟุตบอลที่ไม่ถูกต้องตามกติกา ถ้าผู้ตัดสินทราบว่าผู้เล่นคนใดคนหนึ่งสวมสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตและอาจเป็นอันตรายแก่ผู้เล่นได้ ผู้ตัดสินจะต้องสั่งให้ผู้เล่นคนนั้นถอดสิ่งนั้นออก ถ้าผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ตัดสิน และผู้เล่นนั้นเข้าไปร่วมในการแข่งขันไม่ได้

การเล่นฟุตบอลทั่วๆไปเพื่อความสนุกสนานไม่จะค่อยมีกฎเคร่งครัดเหมือนการแข่งขัน ผู้เล่นจะสวมใส่ชุดอะไรก็ได้ที่เหมาะสมกับการเล่นกีฬา และถ้าเป็นชุดที่ใส่สบายก็จะง่ายต่อในการเล่นมากขึ้น แต่ในการแข่งขันจะเคร่งครัดเป็นพิเศษ ถ้าเป็นรองเท้าที่สวมใส่ในการเล่นจะต้องถูกต้องและไม่ทำอันตรายให้กับผู้เล่นคนอื่นได้